Husk skiløypedugnaden 7. oktober

Husk dugnad i de nye Voraløypene lørdag 7. oktober fra kl 11.00. Oppmøte på parkeringsplassen til Stuggulia (kjør Gamle Kongevei ca 1,5 km forbi Nylia og opp til venstre).
Ta med hammer, spiker og gjerne noe for å rydde kjærr/småbusker.

9 tilliggende hyttfelt er også varslet, så vi håper på et godt oppmøte og en effektiv dugnad som kan rundes av med årsmøte på Oppdalsporten kl 18.

Etterlyser fiskestang

Forrige helg mistet jeg min fiskestang som var (for dårlig) festet på sekken da jeg gikk ned bjørkeskogen fra Kneppskaret og ned til hyttefeltet som ligger innerst på sørsida i dalen. Det er en rød Abu Garcia Admiral i et noe solbleket bomullstrekk jeg savner. Stanga er uten snelle. Om noen har funnet den, setter jeg stor pris på en telefon – da den har en viss affeksjonsverdi som arvegods. Jeg treffes på 40450452.
Hilsen Christina

Området mellom Grytdalen og Gisnadalen er privat - vis hensyn

Noen av dere har sikkert lagt merke til at overgangen mellom Grytdalen og Gisnadalen nå er market Privat vei.

Dette har vært et populært område både for gående og syklende. Oppdal Næringshage har også market Grytdalen-Gisnadalen som sykkeltrasse, både med skilting og i sine kart.

Årsaken til at grunneier nå har sagt stopp til ferdsel, er at det har vært en del mislighold mht lukking av grinder og strømtråd. Området brukes som viktig beiteområde 2,5 måned hver sommer, og det er avgjørende for de som driver Fellessetra å være trygge på at buskapen holder seg på plass. I så fall kan man si at det er de få som har ødelagt for de mange.

Det er viktig å presisere at allemannsretten ikke gjelder for dette område siden det har status som dyrkamark og beiteområde. Grunneieren er derfor i sin fulle rett.

Oppdal Næringshage vil ta ned sykkelskiltene før 1. juli. Næringshagen har også sagt de vil gjøre en befaring i området for å se på mulig alternative trasse.

Vedr brøyting vinteren 2017

Som kjent er arbeidet med brøyting av Grytdalsveien denne vinteren tatt overav Ola K. Gorseth.

Gjennom dette mistet 35 hytter også sitt private tilbud om brøyting fram til hytta (stikkveiene).

 Brøyting av stikkveiene er en privat avtale mellom den enkelte hytteeier og brøyter som hverken Grytdalsveien eller hytteeierforeningen har noe ansvar for, men styret i hytteeierforeningen har fått til en avtale med Gorseth om å brøyte stikkveiene, noe alle 35 hytteeiere har gitt aksept for. Det er mange fordeler med at den som brøyter stikkveiene også har Grytdalsveien. Bla har hytteeiere lenger inn i dalen fått til en privat ordning med forlenget brøyting på forespørsel.

 Å ta over brøyting av stikkveiene etter at den første snøen har lagt seg, er krevende. Gorseth har ikke fått anledning til å inspisere aktuelle områder mht slamkummer, blomsterbed, forstøtningsmurer etc, samtidig som enkelte hytteeiere ikke har fått satt opp tilstrekkelig med brøytestikker.

 Denne vinteren blir derfor å betrakte som en innkjøringsperiode, og vi ber om at alle viser litt tålmodighet og toleranse for den jobben som gjøres. Å brøyte innover i Grytdalen kan være svært krevende når det fokker som verst.

 Ta gjerne direktekontakt med Gorseth når du skal på hytta og hvordan du vil ha det hvis du har spesielle behov. Det kan være greit for han å vite slik at han får gjort forholdene så gode som mulig når du kommer.